Stedet

Tomta
Tomta sauejordet med gnr. 117, bnr.9 ligger på Rånåsfoss. Den eies i dag av Akershus Energi og er på ca. 26,5 mål. Tomta avgrenses mot nord av et bevaringsverdig området tilknyttet kraftutbyggingen på Rånåsfoss, mot vest av elven Glomma og Kongsvingerbanen, mot syd og øst av jordbrukslandskap. Eiendommen ligger i et nordvestvendt helling, med utsikt til Glomma.

Rånåsfoss
Rånåsfoss er et lite tettsted bygget opp rundt kraftverket som ligger ved Glomma. På Rånåsfoss ligger det et familiebad med utendørs basseng og eget barnebassengområde for de minste. På en fotballbane med belysning lages det isbane om vinteren. En lysløype for ski går fra Rånåsfoss mot nabobygda Blaker. Det er skog og turområder i tilknytning til Rånåsfoss, med blant annet badevannet Svarstadtjernet. Mer om Rånåsfoss på Wikipedia.

Transport
Rånåsfoss togstasjon ligger rett nord for Sauejordet, med circa 600m gangavstand. Stasjonen ligger på NSBs rutetilbud mellom Skøyen – Oslo S – og Kongsvinger/Charlottenberg. Togturen til Oslo S tar 38 minutter. Rett nord øst for området er fylkesvei 253 med buss holdeplass.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes