Verdigrunnlag

Et moderne fellesskap som gjør livet både enklere og morsommere. Hverdagens nødvendigheter blir lettere når vi er mange. Ved å gå sammen om matlaging, kan vi få servert ferdig middag tre av fire uker i måneden, istedenfor at alle familiene lager hver sin middag hver dag. Med et felles verksted trenger ikke alle å gå til innkjøp av sirkelsag når de skal pusse opp.

Demokratisk styring av fellesskapets ressurser. Vi vil strekke oss langt for å finne kreative løsninger alle kan leve godt med, men er forberedt på at man kan oppleve å måtte følge beslutninger man selv er imot, og fra tid til annen bidra økonomisk til tiltak man ikke selv har nytte av. For å få økogrenda til å fungere rent praktisk nedsetter vi utvalg med ulike arbeidsområder etter behov.

Aktiv deltakelse som fyller området med liv, initiativ og entusiasme. Nøyaktig hvilke aktiviteter som finner sted vil avhenge av hvem som bor i økogrenda, men vi vil legge til rette for at alle får muligheten til å delta i noe de trives med. Det kan være alt fra å vedlikeholde lekeplassen til å arrangere fotballkamper, litteraturkvelder eller LAN-party. For å styrke tilknytningen til stedet og hverandre, vil vi i fellesskap markere jubileer og høytider.

Godt naboskap der alle kjenner alle, uten at alle trenger å være bestevenner. Vi vil hjelpe hverandre med store og små ting i hverdagen, og dyrke vennskapet med dem vi går best sammen med.

Rom for å være seg selv. Fellesskapet må aldri bli en tvang. Derfor ønsker vi for eksempel mulighet til take-away for dem som ikke ønsker, eller har mulighet til å ta del i fellesmiddagen. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å leve livet slik de selv ønsker det. Så langt som mulig vil vi derfor følge Kardemommelovens visjon: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil.

Universell utforming. Vi ønsker velkommen både barnefamilier og beboere i mer moden alder til et givende fellesskap på tvers av generasjoner. Universell utforming skal være en rettesnor for den fysiske utformingen av bygninger og arealer.

Økologi og bærekraft. Vi vil arbeide for å redusere det økologiske fotavtrykket i alle ledd, fra husbygging til matproduksjon og avfallshåndtering. Det skal være enkelt å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi ønsker å legge til for biologisk mangfold og et rikt utvalg av nyttevekster i fellesområdene. Sammen vil vi gjøre økogrenda til et eksempel til etterfølgelse for andre boligområder, med smarte løsninger både for mennesker og miljø.
Målgruppe

Powered by WordPress. Designed by WooThemes