Om oss

Økogrend Sørum er et boligprosjekt under utvikling på Rånåsfoss i Sørum kommune. Herfra er det enkel togtransport til blant annet Lillestrøm (27 min), Oslo (38 min) og Kongsvinger (48 min). Rundt 30 boenheter skal bygges utfra prinsipper om fellesskap og bærekraft – miljøvennlig energi og materialbruk, kollektive sosiale løsninger som felleshus og felles måltider, mulighet for dyrking av egen mat, m.m.

Historien
Sørum kommune ville i 2010 tilrettelegge for «bærekraftig alternativ bosetting på økologiske prinsipper”. Sørum Økoforening startet å jobbe med mål om en økolandsby og ble tipset om eiendommen Sauejordet på Rånåsfoss hvor tomteeier Akershus Energi var positiv til planene. Foreningen Økogrend Sørum ble stiftet i 2011 og fikk kompetansemidler fra Husbanken til å utarbeide et skisseprosjekt fra Gaia Arkitekter. Inspirasjon ble hentet gjennom en studietur til bofelleskap og økolandsbyer i Sverige og Danmark i 2012.

Hvor vi står i dag
Økogrend Sørum har opsjonsavtale på tomta og er i dialog med en lokal utbygger. Selskapet er interessert i å få erfaring med denne typen prosjekter og har kjøpt den gamle skolen på Rånåsfoss med tanke om å bruke den som felleshus i Økogrenda. Det gjenstår en omregulering av arealet og oppgradering av avløpsnettet, noe som er planlagt gjennomført i 2019. Etter dette håper vi å komme i gang med bygging så raskt som mulig.

Veien videre
I januar 2017 opprettet vi en interessentliste for de som ønsker en forkjøpsrett på husene før de legges ut på det åpne marked. Tanken er at det utfra denne lista vil kunne dannes en aktiv beboergruppe som kan være med på valg av hus og materialer m.m, og som allerede før innflytting legger grunnlaget for det sosiale livet i økogrenda.

Vil du være med?
Vi trenger engasjerte folk som vil være med å utforme sitt eget bærekraftige boområde. Det som skjer videre blir en spennende prosess hvor skaper et framtidsrettet lite samfunn sammen. Om dette kan være noe for deg og dine, ta kontakt!

 


Skisseprosjekt
Forstudie med utforskning av tomt og muligheter, utarbeidet av Gaia Arkitekter.
Verdigrunnlag
Grunnideene so prosjektet bygger på.
Prosjektbeskrivelse
Utdyper hvordan vi ønsker å realisere ideene.
Styre og vedtekter
Hvordan vi formelt er organisert.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes