Inspirasjon

Moderne bofellesskap – på engelsk kjent som co-housing – består av selvstendige boliger, men felles fasiliteter og aktiviteter gjør hverdagen både enklere og morsommere. Danmark har ledet an i utviklingen av denne boformen, som nå er i rask vekst i flere land. Vårt verdigrunnlag er særlig inspirert av bofællesskaber som Munksøgård, Absalons Have og Lange Eng.

Vi lar oss også inspirere av verdens økolandsbyer. De har alt fra en håndfull til et par tusen beboere. Økolandsbyen i Hurdal er Norges første, men flere er planlagt og godkjent. Selv kaller vi oss økogrend, og henter ideer fra økolandsbyer som har vist seg å fungere godt. Vi ønsker å skape et boligområde for vanlige folk som ønsker å leve miljøvennlig i et trygt fellesskap, på tvers av generasjoner og livssyn – en modell for fremtidens boligbygging. Her kan du se skisseprosjektet for Økogrend Sørum laget av Gaia Arkitekter.

 

ØKOLANDSBYER:

Økolandsbyen i Hurdal
Norges første og største økolandsby.

Terra Libera Økogrend
Økogrend i Holmestrand.

 

BOFELLESSKAP:

Bofællesskab.dk
Bofellesskaper i Danmark

Kollektivhus.nu
Bofellesskaper i Sverige

Kollektivhus och ekobyar i Sverige

Munksøgård
Økologisk bofellesskap ved Roskilde, med 100 boliger.

Absalons Have
Et annet bofellesskap med grønn profil ved Roskilde.

Lange Eng
Stort, nytt bofellesskap i utkanten av København.

ARTIKLER:

Lengselen etter et mer menneskelig samfunn
Andreas Aubert er frilansjournalist, og har hatt kortere og lengre opphold ved flere økolandsbyer i Europa. Han mener de har nøkkelen til mange av dagens utfordringer. I dette intervjuet forteller han om sine erfaringer fra Findhorn, Zegg og Sieben Linden.

Den bærekraftige økologiske bygda i Hurdal…
Hurdal økolandsby har mål om å bli klimanøytral i 2025. Aftenposten 2016.

Drømmehuset?
Det er bygd inni et drivhus med Middelhavsklima, og har et forbløffende kretsløpssystem.

Permaliv
Denne bloggen gir lesetips og ideer til deg som liker økoliv og permakultur.

Miljøbygg og økolandsbyer på nesodden
Nesodden vil også ha økogrend. Innlegg av Øyvind Solum, MDG.

BØKER:

Ecovillages: A Practical Guide to Sustainable Communities
Av Jan Martin Bang, engelsk, 2005

Jan Martin Bang har stor erfaring med å leve i ulike alternative samfunn, fra kibbutz i Israel til Camphill-landsby i Norge. Boka gir innblikk i økolandsbybevegelsens historie og veiledning til planlegging og opprettholdelse av økolandsbyer fra et permakultur-perspektiv.

Creating Cohousing – Building Sustainable Communities
av Charles Durrett og Kathryn McCamant, engelsk, 2011

Arkitektene Charles Durett og Kathryn McCamant systematiserer deres erfaring med kollektive byggeprosjekter – cohousing. Bygger blant annet på deres studie av danske bofellesskap bygget fra 60-tallet og utover.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes